Afbouw en Winkelinrichting

De afbouw– en winkelinrichting is een complex proces waar een groot aantal partijen bij betrokken zijn. Dat vereist professionele organisatie en management.Temeer omdat de afbouw en inrichting het sluitstuk vormen van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of formule wijziging.

Forma organiseert en controleert de complete procesgang van een afbouwproject en begeleidt de diverse participanten tot en met de oplevering van het project.

  • Begeleiding, controle en advisering inrichtingstekeningen
  • Opstellen van een begroting- bestekomschrijving
  • Aanvragen en controle van offertes
  • Aanvragen van omgevingsvergunningen en veiligheidsaspecten
  • Leiden van bouwvergaderingen
  • Kostenbeheersing en beoordelen van meer/minderwerk
  • Oplevering van een project